ارتقا تعرفه خدمات ثبت دامنه ملی

 

نسبت به ارتقا خدمت سامانه ثبت دامنه ملی تعرفه خدمات ثبت دامنه یکساله از 4300 تومان به 4400 تومان ارتقا خواهد یافت.لازم به ذکر است این تعرفه از تاریخ  19 شهریور ماه 1391 اعمال می گردد.