7,500,000 ریال
سالانه
مدیریت و پشتیبانی وب سایت های جوملایی - کلاس طلایی
مدت پشتیبانی
1 ساله
ورود محتوا، تصاویر و ...
90 مورد در ماه
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه مشکل
30 دقیقه
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در خارج از ساعات کاری
2ساعت
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل
3 ساعت
پاسخگويي به كليه مشكلات سیستم مدیریت محتوای جوملا
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی از طریق Chat
پشتیبانی از طریق پورتال مشتریان و ایمیل
5,500,000 ریال
سالانه
مدیریت و پشتیبانی وب سایت های جوملایی - کلاس نقره ای
مدت پشتیبانی
1 ساله
ورود محتوا، تصاویر و ...
60 مورد در ماه
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه مشکل
2 ساعت
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در خارج از ساعات کاری
4 ساعت
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل
7 ساعت
پاسخگويي به كليه مشكلات سیستم مدیریت محتوای جوملا
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی از طریق Chat
پشتیبانی از طریق پورتال مشتریان و ایمیل
3,400,000 ریال
سالانه
مدیریت و پشتیبانی وب سایت های جوملایی - کلاس برنزی
مدت پشتیبانی
1 ساله
ورود محتوا، تصاویر و ...
15 مورد در ماه
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه مشکل
24 ساعت
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در خارج از ساعات کاری
ندارد
حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل
ندارد
پاسخگويي به كليه مشكلات سیستم مدیریت محتوای جوملا
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی از طریق Chat
پشتیبانی از طریق پورتال مشتریان و ایمیل