32,890,000 ریال
سالانه
مدیریت و پشتیبانی وب سایت - کلاس طلایی
موارد پشتیبانی
1-پاسخگویی به کلیه مشکلات سیستم مدیریت محتوا - دارد
2 -مشکل حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه -نیم ساعت
3 -حداکثر زمان پاسخگویی وآغاز پشتیبانی خارج از ساعت کاري - 2 ساعت
4 -حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل - 3 ساعت
5 -افزونه نصب - 15 مورد
6- رفع باگ و ارائه اصلاحیه - 10 مورد ماه
7- مانیتورینگ وب سایت - دارد
8- ورود محتوا - 45 عدد در ماه
9-پشتیبانی تلفنی و ارائه مشاوره -در هفته 10 ساعت
10- پشتیبانی از طریقChat- دارد
11-پشتیبانی از طریق پورتال مشتریان و ایمیل-دارد
12-تغییر رمزهاي عبور فراموش شده -دارد
13- بروز رسانی سیستم -4 بار
14-تعریف ایمیل هاي جدید - نامحدود
15- تخصیص اکانت در مشتریان پرتال - دارد
16-ارائه آموزش در محل کارفرما - دارد
17-نصب پکیج هاي امنیتی - دارد
18-تنظیمات و تغییرات دامنه -دارد
19-آمار ارائه تحلیلی کارکرد و بازدید سایت -دارد
20-بررسی مشکلات کاربري با نرم افزار از راه دور AnyDesk- دارد
21-ایجاد و تعیین سطوح دسترسی براي کاربران -دارد
22-طراحی بنر براساس مناسبت هاي تقویمی -دارد
18,089,500 ریال
سالانه
مدیریت و پشتیبانی وب سایت - کلاس نقره ای
موارد پشتیبانی
1-پاسخگویی به کلیه مشکلات سیستم مدیریت محتوا - دارد
2 -مشکل حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه -2 ساعت
3 -حداکثر زمان پاسخگویی وآغاز پشتیبانی خارج از ساعت کاري - 4 ساعت
4 -حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل - 6 ساعت
5 -افزونه نصب - 10 مورد
6- رفع باگ و ارائه اصلاحیه - 2 مورد ماه
7- وب سایت مانیتورینگ - دارد
8- ورود محتوا - 20 عدد در ماه
9-پشتیبانی تلفنی و ارائه مشاوره -در هفته 5 ساعت
10- پشتیبانی از طریقChat- دارد
11-پشتیبانی از طریق پورتال مشتریان و ایمیل-دارد
12-تغییر رمزهاي عبور فراموش شده -دارد
13- بروز رسانی سیستم -2 بار
14-تعریف ایمیل هاي جدید - 50ایمیل
15- تخصیص اکانت در مشتریان پرتال - دارد
16-تنظیمات و تغییرات دامنه -دارد
17-بررسی مشکلات کاربري با نرم افزار از راه دور AnyDesk- دارد
18-ایجاد و تعیین سطوح دسترسی براي کاربران -دارد
19-طراحی بنر براساس مناسبت هاي تقویمی -دارد
20-ارائه آموزش در محل کارفرما - ندارد
21-نصب پکیج هاي امنیتی - ندارد
22-آمار ارائه تحلیلی کارکرد و بازدید سایت -ندارد
7,540,000 ریال
سالانه
مدیریت و پشتیبانی وب سایت - کلاس برنزی
موارد پشتیبانی
1-پاسخگویی به کلیه مشکلات سیستم مدیریت محتوا - دارد
2 -مشکل حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی پس از ارائه - ساعت 12
3 -افزونه نصب - 5 مورد
4- ورود محتوا - 8عدد در ماه
5-پشتیبانی تلفنی و ارائه مشاوره ساعت در هفته 2 ساعت
6-پشتیبانی از طریق پورتال مشتریان و ایمیل-دارد
7-تغییر رمزهاي عبور فراموش شده -دارد
8- بروز رسانی سیستم -یک بار
9-تعریف ایمیل هاي جدید - 10ایمیل
10- تخصیص اکانت در پرتال مشتریان - دارد
11- بررسی مشکلات کاربري با نرم افزار ازراه دور AnyDesk-دارد
12- ایجاد و تعیین سطوح دسترسی براي کاربران -دارد
13-تنظیمات و تغییرات دامنه -دارد
14-حداکثر زمان پاسخگویی وآغاز پشتیبانی خارج از ساعت کاري - ندارد
15 -حداکثر زمان پاسخگویی و آغاز پشتیبانی در ایام تعطیل - ندارد
16- رفع باگ و ارائه اصلاحیه - ندارد
17- وب سایت مانیتورینگ - ندارد
18- پشتیبانی از طریقChat-ندارد
19- ارائه آموزش کارفرمادر محل -ندارد
20-نصب پکیج هاي امنیتی - ندارد
21-ارائه آمار تحلیلی کارکرد و بازدیدسایت - ندارد
22-طراحی بنر براساس مناسبت هاي تقویمی -ندارد