نرم افزار

4,500,000 ریال

نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه رانندگی سهند کارا(نسخه تک کاربره)
نسخه

تــــک کــــاربــــره

5,700,000 ریال

نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه رانندگی سهند کارا(نسخه تحت شبکه)
نسخه

تــــحت شــــبــکه تا ۳ کاربر