چرخه حیات دامنه های بین المللی

برخی این سوال برایشان مطرح می شود که مهلت دامنه ی … در تاریخ … تمام می شود آیا این امکان وجود دارد که دامنه را برای خودم ثبت کنم؟

پاسخ : متاسفانه یا خوشبختانه خیر!

یک دامنه (دامین) از زمان ثبت تا زمان آزاد شدن مراحل زیر را طی می کند.
ICCAN-Domain-Life-Cycle

دوره آزاد (Available)
در این دوره دامنه برای همه آزاد است و هر کسی می تواند با پرداخت هزینه ی ثبت، آن را به نام خود کند.

دوره ی فعال (Active)
در این دوره دامنه در اختیار صاحب امتیاز آن است و صاحب دامنه می تواند آن را در هر زمانی تمدید کند. مدت تمدید دامنه برای پسوند های مختلف متفاوت است. مثلا دامنه های آی آر را فقط می توان یک ساله و پنج ساله ثبت کرد. حداکثر مدت ثبت یا تمدید دامنه ۱۰ سال از تاریخ جاری است.

دوره ی انقضا (Expired)

اگر صاحب امتیاز دامنه در دوره ی قبل (زمانفعال بودن دامنه) آن را تمدید نکند دامنه غیرفعال (منقضی) خواهد شد. در اینمدت صاحب امتیاز می تواند با پرداخت هزینه ی تمدید دامنه را به مدت دلخواهتمدید کند

دوره ی بازخرید (Redemption Period)

در صورت تمدید نشدن دامنه در دوره ی قبل (زمان انقضای دامنه) دامنه به دوره ی بازخرید (Redemption) وارد می شود. دراین دوره مانند دوره ی قبل دامین غیرفعال است و فقط صاحب دامنه می تواند آن را تمدید کند. با این تفاوت که صاحب دامنه برای تمدید باید جریمه بپردازد. این جریمه معمولا چند(ین) برابر هزینه ی ثبت و تمدید است.

دوره ی حذف (Pending Deletion)
در این دوره هیچ کس (حتی مالک دامنه) نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامنه به حالت آزاد می رود و عموم افراد می توانند برای ثبت آن اقدام کنند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

تایید دامنه com.

1-مرحله اول 2-مرحله دوم 3-مرحله سوم 4-مرحله چهارم

ارسال مدارک برای ایرنیک جهت تائید دامنه

ایرنیک بعضی دامنه ها (ملی، مذهبی، سیاسی، خبری، چت، سرگرمی و ...) را بدون ارسال مدارک تائید نمی...

آموزش کامل ایجاد شناسه کاربری نیک (www.nic.ir)

ثبت تمامی دامنه ها به نام کاربران انجام می شود و جهت ثبت دامنه های آی آر به نام کاربران نیاز...