به روز رسانی تیکت

روزانه تعداد زیادی تیکت پشتیبانی از طرف کاربران برای بخش های مختلف ارسال می شود، باتوجه به میانگین معمول روزانه کارمندانی به استخدام در آمده و به صورت 24 ساعته
در خدمت مشتریان عزیز هستند.
در برخی موارد خاص که نیاز به بررسی یا انجام کاری باشد کمی دیر تر از حد معمول پاسخ ارسال می شود. لذا توجه نمایید که: تمامی تیکت ها براساس آخرین پاسخ در صف انتظار قرار دادند.

لذا در صورت به روز رسانی نوبت درخواست شما به همان لحظه به روز رسانی منتقل می شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

اصول اولیه درخواست

برای ارسال تیکت به موارد زیر توجه فرمایید:   قبل از هر اقدامی بخش "سوال از ما" را باز...