مقالات

 آموزش کامل ایجاد شناسه کاربری نیک (www.nic.ir)

ثبت تمامی دامنه ها به نام کاربران انجام می شود و جهت ثبت دامنه های آی آر به نام کاربران نیاز...

 ارسال مدارک برای ایرنیک جهت تائید دامنه

ایرنیک بعضی دامنه ها (ملی، مذهبی، سیاسی، خبری، چت، سرگرمی و ...) را بدون ارسال مدارک تائید نمی...

 تایید دامنه com.

1-مرحله اول 2-مرحله دوم 3-مرحله سوم 4-مرحله چهارم

 چرخه حیات دامنه های بین المللی

برخی این سوال برایشان مطرح می شود که مهلت دامنه ی … در تاریخ … تمام می شود آیا این...