دسته بندی ها

قوانین بخش دامین 2

قوانین مربوط به بخش دامنه

قوانین بخش سرور 2

کلیه قوانین مربوط به سرویس های سرور اختصاصی، نیمه اختصاصی و مجازی

قوانین بخش هاست 4

قوانین مربوط به بخش میزبانی وب

قوانین عمومی 2

کلیه قوانین عمومی شرکت سهند که برای تمام کاربران یکسان است.

قوانین پشتیبانی 2

در این دسته کلیه قوانین مربوط به پشتیبانی کاربران درج می گردد.

قوانین مالی 1

کلیه قوانین مالی